الملف: Win8.1_pro_English_x64-sigma 4pc.com.iso
حجم: 4.02 GB